Home/Асистент в катедра „Корабоводене“
Асистент в катедра „Корабоводене“ 2018-06-25T14:42:25+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование:  “Технически науки”
Факултет: “Навигационен”
Катедра:  „Корабоводене”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от:   2 месеца от датата на заповедта
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ЛС-12/02.02.2016 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  02.02.2016 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.