Home/Лаборатория по корабни електроенергийни системи и корабни електрозадвижвания
Лаборатория по корабни електроенергийни системи и корабни електрозадвижвания 2015-11-29T21:18:24+00:00

Предназначение
С помощта на лабораторията се осъществява изследване, симулация и моделиране на всички нормални и аварийни режими на корабните енергийни системи, като например:
-изследване на характеристиките на регулатори на корабните синхронни генератори;
-стартиране на корабен синхронен генератор, синхронизация на генераторите и синхронизация на мрежата;
-разпределяне на активното и реактивно натоварване между паралелно работещи генератори;
-изследване и настройка на устройствата за защита на КЕЕС;  изследване на качеството на генерираната енергия от КЕЦ и методи за нейното подобрение;
-изследване на преходни електромеханични и електромагнитни процеси в кораби.

Оборудване

Лабораторията се състои от електрически машини;
преобразуватели;
регулатори;
комплект компютри и софтуер за управление на енергетична система на кораб;
цифрово управление с програмируеми логически контролери (PLC), измервателни и контролни уреди за регистриране.