Home/Информация свързана с епидемиологичната обстановка и предприетите в училище мерки
Информация свързана с епидемиологичната обстановка и предприетите в училище мерки 2020-11-26T11:39:28+00:00

Промени във въведения режим няма.

Промени във въведения режим няма.

Уважаеми колеги,

Във връзка с въведените мерки за противодействие разпространението на коронавирус „COVID-19“ в страната, считано от 23 март 2020 г. (Понеделник), Библиотеката на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще работи само с предварително направена заявка – всеки Понеделник от 9 до 12 ч. Заявките могат да се подават през седмицата на имейл: navalacad_libr@abv.bg или на телефон 0887257675, 0889512385.

Ще се приемат само конкретни заявки, придружени от автор, заглавие и сигнатура. Всеки желаещ може да намери необходимата информация за наличните екземпляри в електронния каталог на библиотеката на сайта на училището на адрес: http://www.naval-acad.bg/training-facilities/library

ЗА КУРСАНТИТЕ БИБЛИОТЕКАТА ЩЕ РАБОТИ, ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК СЛЕДОБЕД ОТ 13.30 ДО 16.30 Ч.

Други промени във въведения режим няма.

Уважаеми колеги,

Промените във въведения режим на държавата са ви известни. Във връзка със създалата се ситуация във ВВМУ се въвеждат редица промени, които следва да знаете. Актуалните промени са:

1. Прекратяват се присъствените занятия с курсантите и студентите от Ангола и от 19.03.2020 г. занятията се провеждат във виртуален клас. Моля курсантите, студентите и съответните преподаватели да се подготвят. Допълнително за курсантите се въвежда учебен процес през съботните и неделни дни. В тази връзка предстои препланиране на занятията на курсантите. Моля, следете графика за занятията си!

2. От следващата седмица – Понеделник 23.03.2020 г. се прекратява несанкционираното влизане в училището на служители и преподаватели, извън списъка на дежурните лица. Всички други служители и преподаватели, които желаят по какъвто и да е повод да посетят училището да спазват въведените временни правила за достъп до училището. Преподаватели, които разкриват виртуалните си класове от канцелариите си следва да заявят това желание по установения чрез временните правила ред. Същите ще бъдат инструктирани и ще им се забрани всякакъв контакт със служителите от дежурната в училището смяна, курсантите и студентите.

3. Въвеждат се редица промени в конкретни процедури и/или съществуващи правилници. Към момента това са процедури, касаещи: достъп до училището, подаване на документи, отчитане на преподавателска натовареност, подаване на мероприятия за планиране. Тези временни процедури ще бъдат обявени на сайта на училището до края на деня. С цел ваше удобство ще се модифицира сайтът на училището. Това следва да се случи до края на деня.

4. Колегите с променен здравен статус, както и контактни с болни или рискови лица (в това число връщащи се от чужбина и/или заразени населени места в държавата) са длъжни да уведомят за това училището по йерархичен ред чрез прекия си началник. Обучаемите следва да направят това съответно през деканатите, Професионалния старшински колеж, Департамента за следдипломна квалификация.

Моля, спазвайте въведения в държавата режим!
Поздрави и здраве на Вас и близките Ви!

Промяна във въведения режим на работа няма.

Уважаеми колеги,

Промяна във въведения режим на работа няма.

По отношение на занятия, провеждани от курсанти и студенти в поток се уточняват следните правила:

  1. Преподавателят работи дистанционно.
  2. Студентите работят дистанционно.
  3. Курсантите се включват дистанционно от един или няколко акаунта, в зависимост от наличните като брой компютри.

Разработени и утвърдени са временни правила, въведени във връзка с извънредното положение и регламентиращи типични дейности, като режим на влизане и излизане от училище, подписване на документи от преподавателите, издаване на заявления и сведения за студентите и други подобни.

Те ще бъдат оповестени своевременно.

Моля, следете сайта на училището и страниците на факултетите за информация.

Промени във въведения режим няма.

Промени във въведения режим няма.

Уважаеми колеги,

На основание на разпореждане на директора на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се забранява присъственото водене на курсове за квалификация.

От утре – Понеделник 16.03.2020 г., курсове няма да се провеждат присъствено. Това се отнася и за еднократната допълнителна подготовка, както и започналите курсове. Когато подготвим системата за дистанционно провеждане на курсовете ще поискаме разрешение от Администрацията и ще започнем дистанционно провеждане.

Планираните за утре защити на дипломни работи в училището няма да се проведат присъствено. Моля свържете се с отговорните преподаватели и деканати и разберете времето за тяхното провеждане на електронна платформа.

Други промени във въведения режим няма.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

КЪМ МОМЕНТА НЯМА ПРОМЯНА ВЪВ ВЪВЕДЕНИЯ РЕЖИМ. УМОЛЯВАТ СЕ ВСИЧКИ КОЛЕГИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДА ЗАВЪРШАТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНТАКТИ. НЕКА КОЛЕГИТЕ, КОИТО НЯМАТ РЕГИСТРАЦИЯ В SKYPE, ДА НАПРАВЯТ ТАКАВА И ПРЕДОСТАВЯТ ПРОФИЛА СИ ЗА ВРЪЗКА.

Уважаеми колеги,
Към 17.00 часа промяна в обстановката няма. Ще продължим да Ви уведомяваме и през уикенда. Днес следобед бе оповестена заповед на министъра на здравеопазването, с която се регламентира работата на различни институции, сред които и образователните. В тази връзка ще се вземе решение за присъствено провеждане на занятията по еднократна допълнителна подготовка (ЕДП). За съжаление, това решение ще бъде оповестено от Морска администрация в Понеделник. От особена важност за всички нас е статутът на вече започнали курсове. Това, както посочихме, ще бъде оповестено в Понеделник. За момента може да кажем, че ще бъде разрешено водене на теоретични занятия от ЕДП на електронната платформа. Доколкото това ще започне на 23.03, моля за своевременна регистрация. Ще има контрол от Морска администрация, така, че следва всички да присъствате. При всяка промяна ще ви информираме.
Молим за разбиране и благодарим за търпението!

Уважаеми колеги,

Във връзка с развиващата се нетрадиционна ситуация, след получаване на заповед от Министъра на отбраната и указания от Министъра на образованието, на събиране на ръководството на училището бе взето следното решение:

1. С две седмици, считано от понеделник 16.03.2020 г., се удължава неприсъственият период в училището.

2. Занятията с чуждестранните студенти (с изключение на студентите от Ангола) и българските студенти се водят във виртуален клас по обявеното разписание.

3. Занятията по еднократна допълнителна подготовка се водят присъствено. Направени са постъпки към морска администрация за организиране на теоретичните занятия по еднократна допълнителна подготовка във виртуален клас. Чакаме разрешение от Морска администрация.

4. Занятията за курсантите и анголските студенти се водят присъствено.

5. При наличие на поток, организиран съвместно с участие на студенти и курсанти, курсантите влизат във виртуален клас, а преподавателят води тези занятия от работното си място или от дома си.

6. Преподавателите водят занятия във виртуален клас от място по избор – дома, работно място.

7. През следващите две седмици дните, в които преподавателите нямат занятия ще им се считат за домашен отпуск.

8. Проведените занятия във виртуален клас се считат за редовно проведени занятия по отношение на формиране на натовареността и определяне на нормативна и извъннормативна заетост.

9. Студентите следва да напуснат общежитията и да се приберат по домовете си за следващите две седмици. За този период няма да се удържа наем за общежитие, а предварително платеният ще се пренесе за следващ период.

10. Студенти, които по някаква причина имат уважителен проблем с напускането на общежитията (например присъствени занятия за еднократна допълнителна подготовка, невъзможност да се приберат в дома си или други) моля да се обърнат с писмено заявление към г-н Митев. Моля тези студенти да имат предвид че в училището се въвежда строг пропускателен режим, който ще разрешава напускане на училището само в периода от 14.00 часа до 16.00 час. Извън този период няма да се разрешава влизане и излизане от училище.

Моля, имайте предвид, че днес предстои смяна на страницата, която обявява информация за ситуацията на сайта на училището. За последваща информация, моля следете информационните бюлетини.

Утре 13.03.2020 г. занятията със студентите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се провеждат експериментално във виртуални класни стаи.

В разписанията на класните отделения публикувани на сайта на училището за 13.03.2020 г. (петък) в колoна № 4 Зала ще бъде изписано „Виртуална класна стая“.

Часовете на занятията във виртуалната класна стая се съвпадат с часовете на провеждане на занятия по разписание.

Пожелаваме успех на всички участници във виртуалните класове!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СТУДЕНТИ,

ВАШАТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ВИРТУАЛЕН КЛАС Е ВЕЧЕ НАЛИЧНА НА САЙТА НА ВВМУ. НА ИМЕЙЛ АДРЕСИТЕ НА КЛАСНИТЕ ВИ ОТДЕЛЕНИЯ СМЕ ИЗПРАТИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЗДАДЕНИТЕ ВИ ПЕРСОНАЛНИ ТАКИВА И ВРЕМЕННИ ПАРОЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ТЯХ. НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ В ДНЕШНИЯТ ДЕН ВСЕКИ ОТ ВАС ТРЯБВА ДА ВЛЕЗЕ В НОВОСЪЗДАДЕНИЯ СИ ИМЕЙЛ АДРЕС, ДА ПРОМЕНИ ВРЕМЕННАТА СИ ПАРОЛА И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ, И РАБОТА ВЪВ ВИРТУАЛЕН КЛАС. СЛЕД АКТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ ВИ АДРЕСИ ОЧАКВАЙТЕ ЛИНК НА ИМЕЙЛ АДРЕСА НА КЛАСНОТО ВИ ОТДЕЛЕНИЕ ОТ ВАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОБНО ОБУЧЕНИЕ. МОЛЯ, СЛЕДЕТЕ ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ВВМУ – www.naval-acad.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СТУДЕНТИ,

НА 12.03.2020 /ЧЕТВЪРТЪК/ НА ИМЕЙЛ АДРЕСИТЕ НА КЛАСНИТЕ ВИ ОТДЕЛЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ СПИСЪЦИ С ПЕРСОНАЛНИ ИМЕЙЛ АДРЕСИ И ВРЕМЕННИ ПАРОЛИ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН КЛАС.

НА СТРАНИЦАТА НА ВВМУ ЩЕ БЪДЕ КАЧЕНА ИНСТРУКЦИЯ КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ КЛАСОВЕ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВИ.

МОЛЯ, В УТРЕШНИЯ ДЕН ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВАС ДА НАПРАВИ СЛЕДНОТО:

  1. ВЛЕЗТЕ В НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ИМЕЙЛ АДРЕСИ И ПРОМЕНЕТЕ ВРЕМЕННИТЕ СИ ПАРОЛИ
  2. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ И РАБОТА ВЪВ ВИРТУАЛЕН КЛАС

ПРОБНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН КЛАС ЩЕ СТАРТИРА НА 13.03.2020 /ПЕТЪК/.

МОЛЯ СЛЕДЕТЕ ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ВВМУ – www.naval-acad.bg

Поради отмяна на учебните занятията в гр. Варна от кмета на община Варна на 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. (четвъртък и петък),  ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взе решение да отмени учебните занятия в училището на 12.03.2020 г. и на 13.03.2020 г.

Във връзка с отмяната на грипната епидемия в гр. Варна, обявена с решение на комисията за борба с грипа и острите респираторни заболявания към община Варна се възстановяват учебните занятия в училищата в гр. Варна. По този повод ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взе решение да се възстановят учебните занятия считано от 12.03.2020 г. съгласно публикуваното в интернет разписания на учебните занятия.

На обучаемите, които са напуснали гр. Варна и не могат да се върнат на 12.03.2020 г. да не се поставят неизвинени отсъствие за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. Всички обучаеми, които за периода на грипната ваканция са пребивавали в областите Плевен, Габрово и София да се обозначат в съответния деканат.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

Приключи изграждането на Платформата за обучение във виртуален клас и при необходимост ВВМУ има готовност да започне такова обучение. за целта всеки преподавател следва да се запознае с техническите инструкции за работа.

Създадени са персонални акаунти на всички преподаватели и информация за тях може да бъде получена от началника на съответната катедра или от служителите в деканатите.

При възникнали въпроси може да се свържете с лейтенант Петър Генов на моб. телефон: 0883551019 (относно платформата за обучение във виртуален клас).

Допълнително ще бъдат обявени инструктори за работа с платформата от отдел „Учебна дейност“.

Моля, от страницата на официалния сайт на ВВМУ изтеглете „Инструкции за преподавателя за работа във виртуален клас“ и се запознайте подробно с нея.

До края на деня обучаващите се във ВВМУ студенти също ще получат потребителски акаунти и инструкции за работа с Платформата.

Подробна информация за провеждането на занятия на 12.03.2020 и 13.03.2020 /четвъртък и петък/ ще бъде публикувана допълнително след насроченото за 13:00ч днес работно съвещание на началника на ВВМУ.

Текущи промени няма. Въведеният режим остава в сила.

На 09.03.2020 г. в 14.00 часа се проведе среща на преподавателския състав на училището и представители на курсантите със заместник-началника по учебната и научната част на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ капитан I ранг проф. д-р Калинов. На срещата присъстващите бяха запознати с предприетите до момента мерки в училището и бе обявено, че до 11.03.2020 г. училището е в грипна ваканция. Допълнителна информация ще бъде обявена при промяна.

Към момента е подготвена платформа за виртуален клас. До края на деня ще се създадат акаунти на преподавателите, студентите и учебната администрация. Разработени са и инструкции за ползването на платформата от преподаватели и студенти. По готовност инструкциите и акаунтите ще бъдат разпратени по катедри и класни отделения.

По отношение на въведения в училището режим, остава в сила обявеното в 12.00 часа на 09.03.2020 г.

Уважаеми колеги студенти и преподаватели,

На 08.03.2020 г. в училището започна работа Групата за управление на Началника на ВВМУ във връзка с откритите случаи на коронавирус в България.

В училището се въвеждат в сила следните мерки:

1. До 11.03.2020 г., включително, занятията с български студенти се прекратяват с изключение на занятията по еднократна допълнителна подготовка (курсовете за сертификат), които се водят по разписание.

2. Чуждестранните студенти (без колегите от Ангола) излизат във ваканция до 21.04.2020 г.

3. Студентите от Ангола продължават редовни занятия.

4. Курсантите продължават редовни занятия.

На 11.03 ще се обяви режимът, по който училището ще продължи работа. С цел да избегнем разпространение на невярна информация ежедневно в
две емисии ще се разпространява официална информация – към 12.00 час и 17.00 часа. Информацията ще се разпространява на Интернет страницата на училището и на страниците на двата факултета във Фейсбук.

В момента се подготвя пренасянето на обучението във „виртуален клас“. Училището ще е окончателно готово за начало на такива занятия към 11.03.2020 г. Занятия във виртуален клас ще се провеждат по необходимост, ако такава възникне. За момента, ако не настъпи промяна, занятията за българските студенти се възобновяват по разписание от 12.03.2020.

За повече информация, моля следете официалните съобщения.