Ефтимиос Митропулос 2018-06-25T14:43:01+00:00
Ефтимиос Митропулос

Ефтимиос Митропулос

Ефтимиос Митропулос е роден на 30 май 1939 г. в Пирея, Гърция. След 6 години обучение във френския колеж „Св. Павел“, той се дипломира като първенец на класа с отлични оценки по всички предмети.
През 1957 г. постъпва в Академията по търговско корабоплаване „Аспропиргос“, която завършва през 1959 г. с отличие като първенец на своята група.

В периода 1959 – 1962 г. г-н Митропулос служи като стажант, втори помощник и старши помощник капитан на търговски кораби. През 1962 г. постъпва в Академията на гръцката брегов охрана. Дипломира се през 1964 г. отново с отличие като първенец на групата.
След завършване на академията той започва своята кариера като офицер от бреговата охрана, в началото на о. Корфу, а след това в Пирея.Пенсионира се с военно звание конраадмирал.
През 1965г. г-н Митропулос печели стипендия за да учи икономика на водния транспорт в Рим, Венеция и Геноа, а през 1970 г. е избран да изучава морски технологии, свързани със средствата за предпазване от пожари и опазване на човешкия живот, в корабен регистър „Лойд“, Великобритания.
През периода 1966 — 1977г. той участва, в началото като член, а по — късно и като ръководител на Гръцката делегация в работата на различни подкомисии и в комитета за морска безопасност на ИМО, където заема поста заместник-председател и председател на работни групи. Участвал е и в работата на Съвета и на Събранието на ИМО, а също и на Конференциите на ИМО по правилата за предотвратяване сблъскванията на море през 1972 г. и по опазване на човешкия живот на море през 1974г.
В периода 1975 – 1977г. адмирал Митропулос участва в Третата конференция на обединените нации по морско право като представител на министерството по търговско корабоплаване в гръцката делегация.
От 1977 до 1979г. той е капитан на пристанище Корфу и отговаря за морската зона около Корфу и съседните гръцки острови.
Автор е на няколко книги по икономика на водния транспорт и корабоплавателна политика, по категориите и типовете на търговските кораби, по безопасност на корабоплаването и други на морска тематика. Неговата книга „Танкери: развитие и технически параметри“ печели награда през 1969г. на Пангръцкия конкурс по повод годината на корабоплаването.
Адмирал Митропулос е член на Кралския институт по навигация и на Гръцкия институт по Морски технологии, почетен член на Обединението на корабните капитани в Гърция и член на Кралския автомобилен клуб. Награден е с медал за воинска доблест и орден „Феникс“ на Република Гърция, кавалер на ордена за заслуга на Република Италия, на кръста „Свети Маркъс“ на Патриарха на Александрия и цяла Африка.
Постъпва на работа в ИМО, в специализираната агенция на Обединените Нации по правилата на корабоплаването през януари 1979 г., а през май 1992 г. е назначен за директор на отдела по морска безопасност. В това си качеството той изпълнява и длъжността Секретар на комитета по морска безопасност. Заемал е длъжността Изпълнителен секретар на следните международни конференции:
-Торемолинос, 1993г., която приема Протокол за международната конвенция „Торемолинос“, касаеща безопасността на рибарските съдове;
-SOLAS8, 1994г., която приема три нови глави от конвенцията за опазване на човешкия живот на море: Глава IX – Управление на безопасната експлоатация на корабите, Глава Х – Мерки за безопасност на високоскоростни кораби и Глава XI – Специални мерки за подобряване на морската безопасност;
-STCW и STCW-F, 1995г., които приемат поправки на конвенцията от 1978г., както и една нова международна конвенция, отнасяща се за стандартите на обучението, сертифицирането и вахтената служба за екипажите на риболовните кораби;
– SOLAS, 1995г., която приема поправки на конвенцията STCW за повишаване на безопасността на пътническите кораби тип „Ро-ро“;
– SOLAS, 1997г., която приема поправки на конвенцията SOLAS за повишаване на безопасността на корабите за насипни товари.
Адмирал Митропулос е лектор в Световния Морски Университет по дисциплини, свързани с морската безопасност.
Женен е, има един син и една дъщеря.
С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 2000 г. на господин Ефтимиос Митропулос е присвоено почетното звание „доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“