Коджи Секимицу 2018-06-25T14:43:01+00:00

Коджи Секимицу

Г-н Коджи Секимицу е роден на 3 декември 1952 г. в Йокохама, Япония, където завършва основното и средното си образование.

През 1975 г. завършва Инженерния факултет на Университета в Осака с бакалавърска степен, а през 1977 получава своята магистърска степен по инженерство.
През 1977 г. започва работа в Министерство на транспорта на Япония. През 1979 е назначен за главен експерт по въпросите на регулативните мерки на ИМО в сферата на безопасността и разработва редица предложения за техническите под-комитети на ИМО.
През 1980 г. е преместен при специални условия в японската научна корабостроителна асоциация с цел участие в редица комитети и под-комитети на ИМО.
През 1982 г. след събрания опит в ИМО той е повишен в заместник-директор на Дирекцията по екология в Министерството на транспорта.
През 1984 временно се премества в Министерство на външните работи, назначен е за заместник-директор в Дирекцията по икономическите въпроси, където отговаря за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
През 1986 г. се завръща в Министерство на транспорта като заместник-директор на Дирекцията за стандарти по безопасността в Бюрото по морски технологии и безопасност.
На 2 юли 1989 г. той се присъединява към ИМО като технически сътрудник в Морската дирекция по безопасност на ИМО.
През 1992 г. е повишен и назначен за Председател на технологичната секция. След това, до 1997 г. работи за Дирекцията по морска безопасност на ИМО.
През споменатия период, наред с други неща, той изпълнява длъжности в Комитета по морска безопасност, касаещи промените в СОЛАС относно пожарна защита на пасажерски кораби и в Работната група за предотвратяване на замърсяванията от кораби, която разработва рамката на МАРПОЛ Анекс VI, приет на конференцията срещу замърсяванията на море през 1997 г.
През 1997 г. той е повишен за старши заместник-директор на Дирекцията по морска околна среда, а през 2000 г. за неин директор.
В качеството си на директор той ръководи редица дейности, свързани с предложенията за промени след инцидентите с корабите Ерика (1999) и Престиж (2002) и такива, касаещи новопоявилите се в сферата на морската околна среда предизвикателства като мениджмънт на баластните води, рециклиране на кораби, намаляване на грийнхаус- емисиите от кораби и др.
През 2004 г. e назначен за директор на Дирекцията по морска безопасност на ИМО и допринася за подготовката, приемането и имплементирането на международни правила и регулации, включително имплементирането на ISPS кода, развитието на системата LRIT и др.
Наред с други жизненоважни дейности в сферата на сигурността на морските линии, той има голям принос за създаването на Механизма за партньорство между трите литорални страни в Протока Малака и Сингапур; и приемането на „Джибути” Кодекса.
На 28 юни 2011 е назначен за генерален секретар на ИМО за периода от януари 2012 г. до декември 2015 г.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, от 28 април 2014 г., на Г-н Кожи Секимицу е присвоено почетното звание „Доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ .