Корнел Панайт 2018-06-25T14:43:01+00:00
Професор, доктор Корнел Панайт

Професор Корнел Панайт

Професор Корнел Панайт е роден на 25 март 1951 г. Завършва гимназията “Mирчеа Батран” в гр. Констанца през 1970 г. и получава бакалавърска степен от Факултета по електротехника на Политехническия университет в Букурещ през 1975 г.

След завършването на висшето си образование до 1978 г. той е научен сътрудник в Института за ядрена енергетика в гр. Питещи, като работи по проблемите на оборудването за ядрената индустрия. В периода 1978 – 1980 г. е инженер-ръководител на смяна в ТЕЦ в гр. Палац и отговаря за координацията на работата на електромеханичните, електрическите и химическите инсталации. От 1980 до 1981 г. завежда техническия отдел за подпомагане на внедряването на канадския енергиен проект в АЕЦ – Черна вода.
Академичната кариера на професор Панайт започва през 1981 г. като асистент по електрически машини и механизми във военноморското училище “Mирчеа Батран” в Констанца. През 1990 г. той е един от основателите на новосъздадения Морски университет в Констанца, в който започва да преподава електрически машини и механизми. През 1999 г. на професор Панайт е присъдена научна степен „доктор по електротехника” от Университета “Трансилвания” в гр. Брашов. През 2000 г. той е удостоен с научното звание „доцент по електротехника”, а през 2002 г. и със званието „професор” на Морския университет в Констанца.
От 2004 г. професор Панайт е избран за ректор на Морския университет в Констанца, като този избор е потвърден от академичната общност на университета и през 2008 г. Понастоящем той е председател на Академичния съвет и президент на Управителния борд на университета и представлява университета в Международната асоциация на морските университети (МАМУ). В хода на Десетата генерална асамблея на МАМУ, провела се от 19 до 22 септември 2009 г. в гр. Санкт Петербург, Русия, проф. Панайт бе избран за член на изпълнителния борд на асоциацията като представител на морските университети от ЕС, в това число и на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Професор Панайт е член на Международния институт на инженерите по електротехника и електроника и има впечатляващ брой научни публикации в областта на електротехниката.
Проф. Корнел Панайт още от началото на своята дейност като ректор на Морски университет в гр. Констанца активно работи за установяване на делови връзки с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” „.
В периода 2003 – 2005 г. той нееднократно домакинства визитите на учебния кораб 421 в г. Констанца. В хода на тези посещения са обменени ценни идеи и се зараждат важни съвместни образователни и научноизследователски инициативи, които способстват за издигане на международния престиж на двете висши училища.
Двете висши училища активно сътрудничат по програмата „Еразмус“, подготвя се съвместно обучение на докторанти, реализират се съвместни научни проекти по програми на ЕС, осъществяват се съвместни научни публикации.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, протокол № 243 от 28 януари 2010 г., на проф. доктор Корнел Панайт, ректор на Морския университет в Констанца, Румъния, е присвоено почетното звание „доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.