Eйбрахъм Унгар 2018-06-25T14:43:01+00:00
Ейбрахъм Унгар

Eйбрахъм Унгар

Г-н Ейбрахъм Унгар е роден на 12.10. 1946 г. След средното си образование отбива военна служба в комуникационната система на израелската армия и впоследствие през 1971 г. завършва Правния факултет на Университета в Тел Авив.
През 1972 г. г-н Унгар основава Ungar Holdings LTD – компания работеща в областта на строителството, продажбата на недвижими имоти и авиационното чартиране, която в наши дни е лидер в строителната индустрия в Израел.
По-късно той създава и компанията Talcar Corporation LTD за продажба на леки автомобили, основен диструбутор на автомобилите КИА за страната.
Г-н Унгар е основател и собственик на корабоплавателната компания Ray Shipping LTD. Понастоящем нейният флот включва 54 кораба за превоз на автомобили, като други 6 са в процес на изграждане в корабостроителници в Корея и Япония. Към 2013 г. общата стойност на флота се оценява на 3,6 млрд. долара, а средната възраст на корабите е 5 години. В компанията работят над 1600 души корабен екипаж и 120 души администрация на брега.
Над 1000 български офицери – капитани и механици, 80 % от които възпитаници на Морско училище са част от екипажите на Ray Shipping, като около 400 от тях във всеки един момент са на борда на корабите.
Господин Унгар има много сериозни заслуги за развитието на морското образование в Република България и в частност за подпомагане реализацията на нашите обучаеми и развитието на учебно-материалната база на ВВМУ. Повече от 20 години компанията осигурява възможности за професионална реализация на нашите възпитаници и пряко се ангажира при организирането на тяхната учебна практика и стаж.
Изключително важен е приносът на компанията и лично на нейния президент г-н Унгар за развитието на учебно-материалната база на ВВМУ. През 2007 г. с подкрепата на Ray Shipping в училището бе изградена учебна зала за изучаване на мореходността на кораба, носеща името на компанията.
Подкрепата за развитието на училището продължи и през 2012 г., когато компанията дари тренажорна система за обучение за работа с електронни карти за нуждите на катедра „Корабоводене“. Последният акт на благотворителност бе през миналата година и е свързан с осигуряване на финансови средства за изграждане на модерна лаборатория за съвременни корабни електрически задвижвания в катедра „Електротехника“.
Всичко това е свидетелство за трайна и безрезервна подкрепа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от страна на г-н Унгар.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, от 26 септември 2013 г., на г-н Ейбрахъм Унгар е присвоено почетното звание „доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.