Петър Маргич 2018-06-25T14:42:46+00:00
Петър Маргич

Петър Маргич

Капитан Петър Маргич е роден в гр. Сисак, Хърватия през март 1953 г. От 1972 до 1978, учи международни икономически отношения в университета в столицата Загреб. От 1985 до 1988 г. следва в морския факултет на Държавния университет в гр.Риека, департамент навигационен.

През 1993 г. получава сертификат за капитанско право за вътрешните водни пътища на Германия. Чрез получаване на Рейнски патент, той става първия европейски капитан със сертификат за независима корабна навигация на двата най-големи речни басейна на Европа – Рейн и Дунав. През юни 2010 г. капитан Маргич е награден с възпоменателен златен медал за принос в развитието на речната навигация по река Дунав от Секретариата на Дунавската комисия. За първи път организацията присъжда такава награда на лице в активна служба. Социалните умения и компетенции на капитан Маргич включват членството му в „ Lions Club” и в борда на Клуб по плуване в родния град.

Той е постоянен член на експертната група на Европейската комисия по професионална квалификация и стандарти за обучение по навигация на вътрешните водни пътища, която се занимава със създаването на общи паневропейски изисквания за получаване на професионална квалификация и обучение на персонала по вътрешна навигация. От 2008 до 2013 г. е постоянен член на експертна група на икономическата комисия със седалище в Женева, която работи за хармонизиране на общите европейски правила и регулации на навигацията по вътрешните водни пътища на Европа.

От 2013 година до сега г-н Петър Маргич е генерален директор на Секретариата на Дунавската комисия със седалище в гр. Будапеща – международна междуправителствена организация, създадена през 1948 г. с Конвенцията за режима на корабоплаването по река Дунав. Шест години преди мандата си на генерален директор, той е съветник по морските въпроси в Секретариата на дунавската комисия като представител на Хърватия. Преди високия пост в международната организация г-н Маргич е генерален мениджър на компания „Nautica Vukovar” и „DDSG Vukovar”.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 14.10.2015 г. на г-н Петър Маргич е присвоено почетното звание „Доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.