Home/За нас/История
История 2020-07-03T11:09:49+00:00

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров е най-старото техническо учебно заведение в Република България. При неговото развитие във времето се разкриват и утвърждават нови структури, за да се стигне до съвременните факултети, катедри, департамент и професионален колеж, влизащи в състава на Училището. Така то се утвърждава като най-престижният център за подготовка на морски кадри у нас.

капитан-лейтенант Александър Конкевич, пръв командващ на Българския военен флот и основател на Морското училище

Капитан-лейтенант Александър Конкевич,
първият командващ на Българския военен флот
и основател на Морско училище

Павел Алексеевич Машнин

Подпоручик инж.-механик Павел Алексеевич Машнин (1848, Севастопол – 1900, Порт Артур), първият началник на Морско училище

 

Темелите на родното морско образование са положени в гр. Русе на основание Циркуляр №7/16 януари 1881 г. на Военното министерство на Княжество България. В циркуляра се обявява, че се формира Морско училище, считано от 9 януари 1881 г.

За инициатор на формирането на учебното заведение историята посочва капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич, „заведующ“ Флотилията и Морската част (официалното название на ВМС на България през ХІХ в.).

Пръв началник на Морското училище е подпоручикът от корпуса на флотските механици Павел Алексеевич Машнин, който остава на тази длъжност до март 1882 г.

 

 

Свидетелство №3091/1892 г. на възпитаника Георги Х. Пантелеев

Свидетелство №3091/1892 г. на възпитаника Георги Х. Пантелеев. Първата диплома, издадена от Морско училище, съхранена до наши дни.

На Морското училище се възлага задачата да подготвя машинисти и огняри за княжеския военен флот. В документите след 1883 г. училището започва да се нарича „Машинна школа“, „Техническа школа“, „Машинен клас“, но не променя своя статут и в същото време успешно продължава да обучава технически кадри за Флотилията и Морската част.  През 1885 г. възпитаниците на училището вземат участие в Сръбско-българската война, като двама от тях за проявена храброст са отличени с награди.

Под влияние на реформите на министъра на народното просвещение Георги Живков, последното десетилетие на ХІХ век се характеризира с развитие на образователните институции в България. Този процес засяга многопланово и морското образование.

В резултат през 1892 г. училището е преустроено и преименувано в Унтерофицерска морска школа, в която се подготвят боцмани, рулеви, артилеристи, миньори и машинисти. В същата година е издадена и първата диплома на флотската алма-матер, достигнала до нас.