Home/За нас/Почетен професор на ВВМУ/професор Пламен Матеев
професор Пламен Матеев 2018-06-25T14:42:45+00:00
Пламен Матеев

Пламен Матеев

Проф. Пламен Матеев е завършил Техническия университет в София през 1974 г. с отличие, специалност “Проектиране на електронно-изчислителна техника ” . Има публикации в областите на програмирането, настройките на служебни програми, компютърната графика и управлението.

През годините 1990-1997-а се дипломира в САЩ по специалността “Стопанска администрация ” и получава титлите “бакалавър” , “магистър”  и “доктор” . Притежава специализации по програмно осигуряване във Франция, Германия, Дания, Италия и Финландия, по техническо осигуряване във Франция, Чехия, Англия, Норвегия и България, както и по стопанско управление в Русия, Канада, Австрия, САШ, Белгия, Англия, Италия и Германия.

От 2002 г. е председател на Български филиал на Международната асоциация на сертифицираните Майкрософт партньори. От 2007 г. е доцент във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”.

С решение на Академичния съвет от 24 юли 2013 г., професор Пламен Матеев е удостоен със званието „Почетен професор на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 01.10.2013 г.