Курсове ДСДК 2018-06-25T14:43:07+00:00

Курсове
за придобиване и повишаване на 
квалификацията на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на МО и БА, които ще се проведат във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” през 2017 г.

Вид на квалификацията и наименованието на курса Код на курса Срок на обучение Период на обучение
Длъжностна квалификация
1. Информатика Д-8-911 4 уч. с.  09.01. – 03.02.
2. Навигационно-информационни системи Д-8-935 2 уч. с.  06.03. – 17.03.
3. Стрелци-оператори, въоръжени с ПЗРК – модул 1 Д-8-941 2 уч. с.  08.05. – 19.05.
4. Електроснабдяване, електрообзавеждане и автоматика Д-8-942 5 уч. с.  06.03. – 07.04.
5. Топлотехника Д-8-943 4 уч. с.  06.03. – 31.03.
Езикови курсове
6. Английски език – подготвително ниво  Д-9А0 -690  16 уч. с.  23.01. – 12.05.
7.  Английски език – I ниво Д-9А1-691 16 уч. с.
Първа смяна 23.01. – 12.05.
Втора смяна 14.08. – 01.12.
8. Английски език – II ниво Д-9А2-692 16 уч. с. 23.01. – 12.05.
9. Английски език – III ниво Д-9А3-693 16 уч. с. 14.08. – 01.12.
10. Английски език – курс за поддържане и развитие на II ниво Д-9АП2-972 4 уч. с. 29.05. – 23.06.
11. Английски език – курс за поддържане и развитие на III ниво Д-9АП3-973 4 уч. с. 06.11. – 01.12.

РЕГИСТЪР НА КУРСОВЕТЕ ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ И ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА