Ръководство 2017-09-25T06:32:57+00:00
Капитан II ранг доктор Желязко Кирилов Николов
Капитан II ранг доктор Желязко Кирилов НиколовДиректор на Департамента
Ст. преподавател Кирил Хаджиев
Ст. преподавател Кирил Хаджиевпредседател на Общото събрание