Ръководство 2023-09-18T11:26:50+00:00
Капитан I ранг доцент доктор Желязко Кирилов Николов
Капитан I ранг доцент доктор Желязко Кирилов НиколовДиректор на Департамента
Ст. преподавател Кирил Хаджиев
Ст. преподавател Кирил Хаджиевпредседател на Общото събрание