Ръководство 2018-06-25T14:43:07+00:00
Капитан II ранг доцент доктор Желязко Кирилов Николов
Капитан II ранг доцент доктор Желязко Кирилов НиколовДиректор на Департамента
Ст. преподавател Кирил Хаджиев
Ст. преподавател Кирил Хаджиевпредседател на Общото събрание