Състав – ДСДК 2018-12-03T11:18:42+00:00

Директор на ДСДК
К-н II р. доц. д-р Желязко Кирилов Николов

Академичен състав За контакти
1. К-н II р. доц. д-р Желязко Кирилов Николов 052 552244
2. К-н І р. проф. д-р Калин Спасов Калинов 052 552223
3. Ас. д-р Анна Веселинова Караденчева  052 552242
4. Ст. преп. Даниела Гавраилова Златева
5. Ст. преп. Кирил Любомиров Хаджиев
6. Ст. преп. Капка Димитрова Ангелова
7. Ст. преп. Станислава Иванова Иванова
8. Ст.преп. Гергана Станчева Алексиева
9. Подп. о.р. ст. преп. Динко Генчев Тенев 052 552372
10. Ст. преп. Росица Сотирова Александрова 052 552372
11. К-н I р. о.р. преп. инж. Дечко Иванов Дечев  052 552385
12.
Ас. Валентин Петков Енчев   +359 52 552222
13.
Ас. д-р Теодора Василева Йовчева badge_sm   +359 52 552222
14.
Ас. Огнян Руменов Савов   +359 52 552222
15.
Ас. Дарина Василева Узунова
Хонорувани преподаватели
1.
Ас. Радко Пенев Радев
2.
Преп. Ванина Ст. Иванова