Учебна база 2018-12-19T06:53:38+00:00

Департаментът за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти разполага със съвременна материална база.

Учебни зали:

– Две компютърни класни стаи, всяка с дванадесет работни места, осигурени с персонални компютри и мрежово оборудване, и едно инструкторско място с компютър, DVD/VCR плейър, аудиоусилвател, документална камера, стационарен мултимедиен проектор и електронна дъска;
– Една класна стая с дванадесет работни места и инструкторско място, оборудвано със същата компютърна и мултимедийна техника;
– Компютърна лаборатория и електронна библиотека с дванадесет работни места, оборудвани с персонални компютри;
– Една дванадесетместна класна стая, оборудвана с персонален компютър и принтер;
– Две класни стаи без техническо осигуряване, с дванадесет и с двадесет и четири работни места;
– Зала за самостоятелна работа по английски език (Self Access Center) за дванадесет обучаеми, оборудвана с три компютъра, аудио- и видеотехника и литература и учебни материали за самоподготовка.

В ДСДКОЧС са инсталирани следните симулатори:

– Симулационен комплекс JCATS;
– Военноморски тактически симулатор Dangerous Waters.

Софтуерът на JCATS е обновен с последната версия.

Симулаторът Dangerous Waters се използва от 2007 г. за тренажорна подготовка на корабните разчети. Симулаторът се използва както в курсовете за командири на кораби, така и в подготовката на курсанти от Училището и слушатели от ВА „Г. С. Раковски“.