Състав – информационни технологии 2017-09-29T09:02:42+00:00

Началник на Катедрата
Полк. доц. д-р Юлиян Цонев

Академичен състав За контакти
1. Проф. д.т.н. Кирил Тенекеджиев
2. Полк. доц. д-р  Юлиян Цонев
3. Доц. д-р Мария Еремиева
4. Доц. д-р Мария Николова
5. Доц. д-р Наталия Николоваbadge_sm
6. Ас. Деян Христов Стоев
7. К-н ас. д-р Явор Дечев
8. Доц. д-р Петър Цветанов Антонов
9. Ас. Евгени Христов Андреев
Хонорувани преподаватели
1. Доц. д-р Велко Наумов
2. Доц. д-р Захарий Попов
3. Ас. Борислав Николов
4. Ас. Пламен Браняков