Състав – информационни технологии 2018-07-17T17:11:43+00:00

Началник на Катедрата
Полк. доц. д-р Юлиян Цонев

Академичен състав За контакти
1. Проф. д.т.н. Кирил Тенекеджиев  552245
2. Полк. доц. д-р  Юлиян Цонев  552275
3. Доц. д-р Мария Еремиева  552222
4. Доц. д-р Мария Николова  552222
5. Доц. д-р Наталия Николоваbadge_smORCID iD icon  552222
6. Ас. Деян Христов Стоев  552222
7. К-н ас. д-р Явор Дечев  552222
8. Доц. д-р Петър Цветанов Антонов  552245
9. Ас. Евгени Христов Андреев  552222
10 К-н III р. ас. Борислав Милков Николов
Хонорувани преподаватели
1. Доц. д-р Велко Наумов
2. Доц. д-р Захарий Попов
3. Ас. Пламен Браняков