Дисциплини – КСУ 2018-06-25T14:43:03+00:00
21286 Автоматично регулиране и управление на корабните енергeтични уредби
21292 Газотурбинни двигатели
21296 Диагностика и управление на КДД, КПК и КТМ
21285 Експлоатация на корабните енергетични уредби
21271 Корабни дизелови двигатели – ЕОК
21281 Корабни дизелови двигатели – КММ
21295 Корабни котли
21275 Корабни котли и турбомашини
21290 Корабни силови уредби
21273 Корабни спомагателни машини и системи – ЕОК
21283 Корабни спомагателни машини и системи – КММ
21282 Корабни турбомашини
21289 Опазване на морската среда (за маг тех.)
21287 Организация на корабната служба и техника на безопасност
21294 Съвременни системи за управление на главни и спомагателни двигатели
21280 Термодинамика
21299 Термодинамика и механика на флуидите
21291 Управление и оптимизация на корабните енергетични уредби
21297 Хидравлика, хладилна и климатична техника