Кратка история – КСУ

Кратка история – КСУ 2018-06-25T14:43:02+00:00

За предшественик на катедра „Корабни силови уредби се приема Машинното училище при Флота, като от началото на ХХ век датират и първите учебници по специалността.

         

uchebnik

Един от първите учебници

по специалността на Катедрата,

издаден през 1905 година.

Като рождена дата на катедра „Корабни силови уредби“ може да се счита 17.02.1944 г. Тогава със закон се постановява, че завършилите специалността „Корабен механик“ получават висше специално морско техническо образование.

Първият ръководител на Катедрата е капитан I ранг инж. Койчо Г. Минчев – за периода от нейното създаване до 1955 г. До настоящия момент катедра „Корабни силови уредби“ е оглавявана от 15 ръководители, като от 2014 г. до сега се ръководи от доц. д-р Румен Жечев Стоянов.

През катедра „Корабни силови уредби“ преминават над 50 опитни сертифицирани преподаватели, които оставят трайни следи в обучението и възпитанието на хиляди високоподготвени специалисти, плаващи по целия Световен океан и носещи със себе си славата на българския моряк.