Състав КСУ 2019-12-06T11:37:36+00:00

Ръководител на Катедрата
Доц. д-р Румен Жечев Стоянов 

Академичен състав

За контакти

1.
К-н І р. о.р. доц. д-р Иван Енчев Иванов
2.
К-н III р. о.р. доц. д-р Румен Жечев Стоянов  052 552271
3.
Доц. д-р Милен Николаев Василев badge_sm   052 552286
4.
К-н III р. гл. ас. д-р Люба Евтимова Гюрова
5.
К-н III ранг доц. д-р Ивайло Данков Бакалов
6.
Гл. ас. д-р Драгия Анастасов Янулов  052 552286
7.
Ас. д-р Делян Димитров Христов   052 552286
8.
Ас. Илиян Тодоров Куртев
9.
Ас. Димитър Петров Попов
Хонорувани преподаватели
1.
Доц. д-р Стефан Райков Тодоров
2.
Доц. д-р Йордан Димитров Йорданов
3.
Доц. д-р Кънчо Николаев Кънев
4.
Ас. Тошко Янчев Кенаров
5.
Проф. д-р Пейчо Димов Томов  052 552234