Дисциплини – кораборемонт

Дисциплини – кораборемонт 2018-08-20T13:54:40+00:00
24419 Инженерно-технологично поддържане – ОИ
24418 Инженерно-технологично поддържане на кораба – КММ – студенти
24417 Инженерно-технологично поддържане на кораба – КММ – курсанти
24401 Материалознание – КММ
24402 Материалознание – ТКР
24410 Материалознание и технология на машиностроителните материали
24415 Машиностроителни материали и технологии за възстановяване – МАГ
24408 Организация и ръководство на техническата експлоатация и ремонта – МАГ
24409 Организация на технологичните процеси в корабното машиностроене – МАГ
24412 Подводно заваряване и ремонт
24405 Поддържане и ремонт на кораба – КОР
24411 Техника за безопасност и организация на труда при ремонтно-възстановителни работи – ТКР
24403 Техническа химия – КММ
24413 Техническа химия – КОР
24406 Техническо обслужване и ремонт на кораба – КММ
24416 Техническо обслужване и ремонт на кораба – ТКР
24407 Технология на корабното машиностроене – ТКР
24404 Технология на машиностроителните материали – КММ
24414 Технология на машиностроителните материали – ТКР
24420 Управление на кораборемонтните предприятия