Кратка история – кораборемонт

Кратка история – кораборемонт 2017-08-13T07:55:55+00:00

Катедрата е основана на 17 август 1963 г., след отделянето ѝ от катедра „Общотехнически науки“. Първото наименование на Катедрата е „Механична технология“, по-късно двукратно променяно – „Ремонт на корабни машини и механизми“ и „Кораборемонт“.

При сформирането на Катедрата се преподават дисциплините:

 1. Технология на корабното машиностроене и кораборемонт;
 2. Техническа химия;
 3. Металознание;
 4. Технология на металите;
 5. Заваряване в корабостроенето;
 6. Металорежещи машини;
 7. Взаимозаменяемост и технически измервания;
 8. Ремонт на корабни машини и механизми;
 9. Кораборемонт.

Началници/ръководители на Катедрата са били:

 1. Коста Керемидчиев;
 2. Коста Стоилов;
 3. Кирил Медникаров;
 4. Петко Ставрев;
 5. Филип Габърски;
 6. Юлиян Москов;
 7. Георги Люцканов.

През годините след създаването на Катедрата като преподаватели са работили и работят:

Коста Керемедчиев, Коста Стоилов, Борис Изворски, Кирил Медникаров, Снежина Проданова, Евгени Илиев, Богдан Цеков, Христо Великов, Димитър Хайдутов, Павел Славов, Филип Габърски, Петър Минков, Йордан Данов, Ангел Анегностиев, Асен Начев, Марин Димов, Петко Ставрев, Атанас Точков, Георги Люцканов, Елияана Йосифова, Божидар Дяков, Георги Славчев, Борис Тодоров, Христо Христов, Момчил Манов, Юлиян Москов, Йордан Лазаров, Калин Люцканов.

Голям принос за подготовката на курсантите и студентите имат инструкторите и лаборантите: Георги Манастиров, Никола Станев, Димитър Багеров, Тончо Рашков, Полимен Тодоров, Петър Милков, Веселин Влахов, Христо Желев, Димо Беликов, Мильо Михайлов, Димо Атанасов, Жечо Георгиев, Кирил Гечевски, Билка Георгиева, Цветелина Милкова, Лиляна Николова, Марийка Върбанова, Янчо Янев, Иван Янев, Асен Горанов, Иван Топалов и др.

В Катедрата са се подготвили и успешно защитили дисертации 15 докторанти. Шестима от преподавателите са се хабилитирали. За това време са издадени 19 учебника и монографии, 25 учебни пособия, 20 методически ръководства.

Специалности, които се обучават в катедра „Кораборемонт“, са:

– Корабни машини и механизми;

– Електрообзавеждане на кораба;

– Технология на кораборемонта;

– Океанско инженерство;

– Корабоводене.