Лаборатории – електротехника

Home/За нас/Структура/Факултет Инженерен/Лаборатории – електротехника
Лаборатории – електротехника 2016-04-26T08:14:09+00:00

Катедра „Електротехника“ разполага със седем лаборатории и една лекционна зала.

През 2013 г. е създадена лаборатория по корабни устройства и системи с напрежение над 1000 волта, която включва специализирано оборудване: източници на напрежение – 10kV, 15kV, 20kV, 50kV; защитни устройства за превключване; трансформатори за ток или напрежение; лични и колективни предпазни средства; специализирана апаратура – сонди за високо напрежение; анализатор на качеството на енергията; термовизионна камера; инфрачервен термометър; 5kV мега ом метър.

От 2014 г. функционира лаборатория по корабни електроенергийни системи и корабни електрозадвижвания. Тя се състои от електрически машини и преобразуватели (честотни инвертори), регулатори, цифрово управление с програмируеми логически контролери (PLC), измервателни и контролни уреди за регистриране. С помощта на лабораторията се изследват всички нормални и аварийни режими на корабните енергийни системи.

Лаборатория FESTO, симулатори – Engine Room Simulator TRANSAS 4000, 5000 (в катедра КСУ) и тренажор по електроавтоматика (в БМКЦ) също спомагат за осигуряване на адекватна подготовка на обучаемите в специалност „Електрообзавеждане на кораба“.