Дисциплини – електротехника 2018-06-25T14:42:51+00:00

22320 Автоматизирано управление на корабни уредби и системи

22321 Корабни електроенергийни системи

22322 Електрообзавеждане на морски платформи

22323 Електрозадвижване на сондажни, изследователски и позициониращи уредби и системи

22324 Инженерна графика в електрообзавеждането

22325 Автоматизирани корабни устройства и системи

22326 Автоматизирани корабни електрозадвижвания

22327 Корабни електрически централи

22328 Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта – курс

22329 Корабно осветление

22331 Електрообзавеждане на кораба

22332 Корабно електрообзавеждане на средни напрежения

22333 Електрически машини

22334 Основи на автоматичното управление

22335 Електробезопасност

22336 Електрически апарати

22337 Корабни системи за високо напрежение

22338 Електрозадвижване и електрообзавеждане

22339 Електрически измервания и електротехническа безопасност

22340 Основи на електротехниката

22341 Енергийна ефективност

22342 Електротехнически материали

22343 Автоматизирани електрозадвижвания

22348 Електрически измервания

22349 Техническо обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

22350 Теоретична електротехника

22351 Силова електроника

22352 Силови електронни преобразуватели

22353 Електромеханика

22355 Технология, експлоатация и ремонт на корабно електрообзавеждане

22356 Инженерно технологично поддържане на електрообзавеждането

22357 Техническо обслужване и ремонт на корабното електрическо и електронно обзавеждане

22358 Програмируеми логически контролери

22359 Възобновяеми електрически източници и енергийна ефективност

22360 Теория на електрическите вериги