Home/За нас/Структура/Факултет Инженерен/Катедра Техническа механика/Изтъкнати преподаватели – техническа механика
Изтъкнати преподаватели – техническа механика 2018-06-25T14:42:49+00:00
доцент Цветан Папазов

Доцент Цветан Папазов

Първият началник  на катедра „Техническа механика“ – Цветан Папазов /Сборник разкази и спомени от негови съвременници/, работил в нея от 1957 до 1977 г., се отличава с енциклопедични знания и научни интереси в областта на механиката, лазерната оптика, хидродинамиката, хидроакустиката и електрониката. И до днес авторитетът на катедра „Техническа механика“ се гради с неговото име. Оставил е ярък спомен в съзнанието на поколения възпитаници на училището, на които е преподавал. По-значимите разработки, в които е участвал, са „Радиохидроакустични буеве за охрана на морската ни граница“, която прерасна в цял клон на военнопромишления комплекс на Република България, и „Подводна система за противоминна борба“. Значимо и авторитетно е участието му в мащабния проект „Плавателен канал Дунав – Черно море“.

В Катедрата стават професори трима преподаватели: капитан I ранг Емил Станчев, Николай Минчев и Васил Апостолов.

Всеки един от тях има многобройни публикации, ръководител е на докторанти, като помага и за по-нататъшното им израстване в науката.

Пръв доцент в Катедрата (втори в Училището) и пръв професор в Училището, капитан I ранг Емил Станчев има изключителен принос за развитието на науката, научната квалификация на преподавателския състав и издигането на авторитета на ВВМУ. Като заместник-началник на Училището по учебната и научна част, той ръководи и формира основните научни направления, утвърдили международното признание на институцията. Достижения на ВВМУ в областта на теорията на машините и механизмите придобиват световна известност през 1971 г., на Третия конгрес на Международната федерация по ТММ, когато проф. Станчев е избран за неин генерален секретар.

Емил Станчев

К-н I р. проф. инж. Емил Станчев

Той е също и инициатор за учредяването през 1973 г. на Национален семинар по динамика на механичните системи, чийто председател става.

През 1979 г., след девоенизирането му, е избран за ректор на ВМЕИ – Варна, какъвто остава до 1985 г.