Кратка история – техническа механика

Кратка история – техническа механика 2016-03-15T10:57:11+00:00

През 1957 г. е създаден цикъл „Обща техника“, като за негов началник е  назначен капитан III ранг Цветан Илиев Папазов.

В цикъла „Обща техника“ са назначени преподавателите: капитан-лейтенант Емил Стоянов Станчев, ст. лейт. Стоян Атанасов Кюлджиев, ст. лейт. Коста Николов Стоилов, капитан-лейтенант Цвятко Петров Дончев и капитан III ранг Никола Лазаров Милушев.

През 1959 г. цикълът е преименуван в Катедра 5-а, която от 17.08.1963 г. е разделена в три самостоятелни катедри, едната от които е катедра „Техническа механика“, с началник капитан III ранг Цветан Папазов.

От 1978 г. с част от личния състав на катедра „Техническа механика“ и катедра „Корабни силови уредби“ се обособява като предметно-методическа комисия (ПМК) „Теория, устройство и живучест на кораба“, с председател капитан II ранг Петър Методиев Петков. Тя съществува около 10 години.