Лаборатории – техническа механика 2016-03-29T13:20:23+00:00

Учебен център SKF

На базата на научноизследователската лаборатория в катедра „Техническа механика“ е създаден Учебен център – техническо представителство на световноизвестната фирма за търкалящи лагери SKF, съгласно договор на ВВМУ с „SKF – България“ ЕООД. Фирмата SKF предоставя на Училището справочна литература за различните видове лагери, за методите и средствата за техния ремонт и диагностика, както и  диагностична апаратура. Периодично се канят специалисти от фирмата, които изнасят пред студентите лекции за актуални постижения, а на интернет адрес: skf.com, достъпен в компютърната лаборатория, може да се ползва богатата фирмена информационна база за избор, пресмятане на различни видове търкалящи лагери и др. Закупена е диагностична апаратура за оценка на вибрационното състояние на машини. Чрез анализ на вибрациите се прави заключение не само за допустимите нива, но и се откриват типични неизправности.

В компютърната част на Центъра са инсталирани продуктите на AutodeskAutocad и Autodesk Inventor, елементи от които са заложени в учебните програми по много дисциплини, преподавани в Катедрата. За научни изследвания е закупен лиценз на програмата на Siemens – NX. Тези продукти дават възможност за компютърно моделиране на отделни елементи, както и механични системи и тяхното изследване по метода на крайните елементи (FEM).

Център „Леководолазно дело и осигуряване на мореходността на кораба

Кабинетът разполага с басейн, 50 бр. леководолазни апарати, подвижен компресор, стационарен компресор, 2 бр. барокамери и кабинет с макети и табла. Също така има и полигон за обучение по дисциплината „Осигуряване на мореходността на кораба“.