Проекти – техническа механика

Проекти – техническа механика 2016-03-29T13:23:44+00:00

След създаването през 1971 г. на Научноизследователския сектор (НИС) в Училището, колективът на катедра „Техническа механика“ ръководи и активно участва в разработката на редица проекти по линия на НИС.

От особена важност за отбраната на страната беше изобретеният и внедрен в производство радио-хидроакустичен буй „Чайка“, разработен в три варианта. „Чайка 1“ първоначално беше внедрен в Радиозавода във Варна, а по-късно – като основно изделие на Комбинат „Електрон“ – Велико Търново.

Проект с национално значение, в който Катедрата е участвала съвместно с други институции, е плавателният канал „Черно море – Дунав (Аспарухов вал)“.

Други проекти са: проектиране и изработване на разходомер за смукачките на Строителен флот – Варна; анализ на възможностите за удължаване на експлоатационния период на крановете от пристанище Варна, с ръководител капитан I ранг Крум Михайлов.

Многобройни проекти, разработени в Катедрата, са ръководени от проф. Николай Минчев. Някои от тях са: изследвания на динамиката на нови конструкции двигатели; анализ на еластичния им монтаж, включително и на специални изделия, както и многобройни разработки за подобряване на работата на различни машини и съоръжения в „Соди“ – Девня, и „Агрополихим“.

От голямо значение за Катедрата е създадената съвместно с „SKF – България“ лаборатория за изучаване на лагери и диагностика на машини. Тук се демонстрират най-съвременните методи за изследване и апарати в областта на лагерите, както и фирмен софтуер.

Друго направление е свързано със софтуера за анализ на механични системи по метода на крайните елементи на фирмата Siemens – NX и продуктите на Autodesk – Autocad, Autodesk Inventor, Autodesk Simulation. Тези продукти са инсталирани в лабораторията на Катедрата и се използват в учебния процес и за научни изследвания.