Home/За нас/Структура/Факултет Инженерен/Катедра Информационни технологии
Катедра Информационни технологии 2023-01-23T08:57:04+00:00

logo26

Мисията на катедра „Информационни технологии“ е да формира необходимите теоретични знания и практически умения за работа с изчислителна техника сред морските технически лица с цел задоволяване на националните и общоевропейските кадрови нужди във военната и в цивилната обществена сфера. Мисията се реализира чрез развитие на модерна материално-техническа база, чрез прилагане на съвременни форми на обучение и чрез участие в научни изследвания, достойно позициониращи преподавателския състав на Катедрата в европейското изследователско пространство.