Тренажори ЕФП 2016-02-26T10:07:30+00:00

Катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ е специализирана  със своите оборудвани кабинети по:

  • Морско дело;
  • Експлоатация на кораба и товарно дело;
  • Грижа за лицата на борда;
  • Пристанища и пристанищни съоръжения;
  • Мениджмънт на водния транспорт.

Катедрата разполага с тренажори, които позволяват да се води обучение в условия, близки до реалните.