Дисциплини ЕФП 2018-04-24T12:43:35+00:00

Безопасност на корабоплаването
Ветроходство
Въведение в шипинга
Европейски и национални програми и проекти в областта на пристанищата
Европейски транспортни политики и транспортни коридори
Експлоатация на кораба
Експлоатация на кораба и товарно дело
Електронен бизнес
Елементарна първа помощ
Елементарни познания за сигурността на кораба
Защита на кораба при особени обстоятелства
Икономика на водния транспорт
Инфраструктура и пристанища
Комбиниран транспорт
Контрол върху експлоатацията на кораба (сървей)
Корабни товарни устройства
Корабно агентиране и менинг
Лична безопасност и социални отговорности
Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море
Международни транспортни системи
Морска сигурност и безопасност
Морски преносни системи
Морско дело
Обучение за водач на кораб до 40БТ
Опазване на околната (морска) среда
Опазване на околната среда и безопасност на корабоплаването в пристанищните райони
Организация и комплексно обслужване на кораба в пристанище
Организация и управление на пристанищните процеси
Организация и управление на търговския флот
Организация и управление на търговския флот и пристанищата
Организация и управление на флота
Организация на корабната служба и охрана на труда
Организация на труда и техника за безопасност
Основи на управлението на ветроходни съдове
Пожарна безопасност и борба с пожари
Пристанища
Пристанищна механизация и съоръжения
Пристанищни технологии
Пътническо корабоплаване
Развитие и управление на пристанищата
Сигурност и безопасност на морската транспортна преносна система
Сигурност и безопасност на морската транспортна система
Сигурност на корабоплаването (ISPS Code)
Сухоземен транспорт
Теория и устройство на пристанищата. Инфра и суперструктура
Техники за оцеляване на море
Технически анализ на пазара
Технология и управление на пристанищните процеси
Технология на чартиране и брокерска дейност
Товарознание
Търговска експлоатация на флота
Управление маневрите на кораба
Управление на ветроходни съдове
Управление на кораба – курс
Управление на кораба и МППСМ
Управление на морската транспортно преносна система при кризи и конфликти
Управление на сигурността и безопасността
Чартъринг
Яхтинг