Състав – Езиково обучение 2017-11-14T15:01:21+00:00

Ръководител на Катедрата
Доцент доктор Соня Тончева

Академичен състав на Катедрата

Академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия
За контакти
1.
Доц. д-р Соня Иванова Тончева badge_sm  052 552 265
2.
Доц. д-р Нели Иванова Василева science_index
3.
Доц. д-р Петина Валентинова Вичева science_index
4.
Ст. пр. д-р Надя Цанкова Наумова science_index
5.
Ст. пр. Катя Драганова Анчева
6
Ст. пр. Галина Василева Великова science_index
7
Ст. пр. Лидия Иванова Стоянова
8
Ст. пр. Стефан Атанасов Атанасов
9
Ст. пр. Юлия Сидерова Сидерова
10 Ст. пр. Юлияна Иванова Горидкова
11 Ст. пр. Лиляна Димитрова Маринова
12 Ст. пр. Цвета Койчева Петкова  052 552 284
13 Преп. Стелияна Димитрова Гроздева
Хонорувани преподаватели
 1 Преп. Наталия Найденова Бенева
2 Преп. Лидия Димитрова Петрова
3 Преп. Олга Александровна Георгиади
4 Преп. Цветанка Димова