Проекти – Езиково обучение 2016-02-15T12:30:14+00:00

Катедра „Езиково обучение и приложна лингвистика” е участник в следните проекти:

– MARTEL

MARTEL +