Home/За нас/Структура/Факултет Навигационен/Катедра Мениджмънт и логистика
Катедра Мениджмънт и логистика 2018-06-25T14:43:11+00:00

logo15

Катедра „Мениджмънт и логистика“ е иновативно, конкурентоспособно, престижно и социалноотговорно академично първично звено, което осъществява дейността си устойчиво, с високо качество и ефективност, отчитайки изискванията на потенциалните потребители и интересите на обществото.

Екипът на катедра „Мениджмънт и логистика“ постига най-високите международни стандарти за образователна и научноизследователска работа. Неговата разнообразна дейност включва: членство в международни организации; организация и участие в международни научни конференции, проекти; академична мобилност на студенти и преподаватели; участие в международни редакционни колегии.

Към Катедрата функционира браншово настоятелство.

Сайт на катедрата