Дисциплини – Електроника 2018-06-25T14:42:50+00:00
13157 Автоматика на радиоелектронните средства
13155 Автоматика на радиотехническите средства
13001 Аналогова и цифрова схемотехника
13004 Английски език за радиослужба по ЕВВП – рк-ф
13128 Антени и микровълнова техника
13153 Бойно използване на РТС
13253 Бойно използване на РТС и инф. управление на оръжията
13148 Видеотехника
13189 Военноморски комуникационни системи
13186 Военноморски радиотехнически системи
13150 Въведение в офшорните технологии
13125 Експлоатация и поддръжка на корабното РЕО
13083 Електроника
13149 Електронна война
13156 Електронни системи за управление
13002 Елементи на автоматиката
13151 Измервания в електрониката
13194 Имитационно моделиране на транспортни системи
13195 Информационни системи за управление на корабоплаването
13134 Конструиране на електронна апаратура
13124 Контрол на грешките в цифровите комуникации
13100 Корабни комуникационни системи I част
13200 Корабни комуникационни системи II част
13098 Корабни комуникационни, навигационни и информационнии системи
13099 Корабни навигационни и комуникационни системи
13184 Корабни навигационни радиолокационни системи
13160 Корабни радиолокационни системи
13145 Корабни хидролокационни системи
13110 Микропроцесорна техника
13092 Мобилни комуникации, РР и сателитни системи
13096 Морски свръзки
13139 Обработка и изобразяване на РТ информация
13108 Оптоелектроника
13091 Организация на свръзките във ВМС
13097 Организация на свръзките и електронна война
13106 Основи на електрониката
13305 Основи на програмирането и алгоритмизация
13104 Полупроводникови и електронни елементи
13006 Програмиране I част
13007 Програмиране II част
13111 Програмиране за микроконтролери
13304 Програмиране на интернет приложения  I част
13404 Програмиране на интернет приложения II част
13087 Процедури и правила за използване на комуникациите
13129 Радиовълни и радиолинии
13131 Радиовълни, антени и микровълнова техника
13196 Радиоелектроника
13154 Радиолокационни, оптикоелектронни и хидроакустически системи
13141 Радиолокация и радионавигация
13150 Радиоприемни и радиопредавателни устройства
13192 Радиослужба по европейските водни пътища
13101 Сигнали и системи
13114 Системи за наблюдение и управление на корабния трафик
13005 Системи за наблюдение и управление на корабния трафик по море и река
13102 Телекомуникационна техника
13103 Токозахранващи устройства
13600 Управление на корабния трафик
13003 Хидроакустични системи
13152 Хидролокация
13354 Цифрова и микропроцесорна техника
13118 Цифрова обработка на сигнали
13123 Шумоустойчиво кодиране и криптография
13700 Корабен радиооператор обща категория за СМСББ (GMDSS) – КУРС