Home/За нас/Структура/Факултет Навигационен/Катедра Електроника/Лаборатории, тренажори – Електроника
Лаборатории, тренажори – Електроника 2016-04-24T18:26:40+00:00

Катедра „Електроника“ разполага със специализирани кабинети, осигуряващи подготовката на обучаемите.

Кабинет 2411 – по „Импулсни, цифрови и микропроцесорни устройства“, е оборудван с компютърен клас; с компютри, свързани в мрежа. Инсталираните софтуерни продукти са предназначени за подготовка на специалисти в областта на електрониката, информатиката и морската индустрия. Кабинетът осигурява обучението на докторанти, давайки им възможност за специализирани изследвания в областите на цифровата и аналоговата техника.

Кабинет 2423 – по „Корабни навигационни РЛС“, е оборудван с навигационни тренажори на базата на реални радиолокационни станции „Океан“, „Печора“ и „Наяда“ и симулационен тренажор на фирма „Транзас“. Кабинетът е предназначен за обучение на корабни специалисти по устройство и експлоатация на корабни навигационни радари.

Кабинет 2424 – по „Корабни РЛС за военноморските сили и антенно-фидерни устройства“, е оборудван с образци на активни и пасивни военни радари („Дон“, „Медуза“, „Калиакра“ и „Бизан“) и стендове за измерване на техническите параметри на СВЧ антени. Кабинетът е предназначен за обучение на специалисти за експлоатация на военните и гражданските радарни системи за надводно наблюдение и опознаване.

Кабинет 2425 – Лаборатория по електроника, е оборудван с компютърен клас и специализирана апаратура в областта на полупроводниковата техника и цифровите устройства. Инсталираните хардуер и софтуер дават възможност да се изследват чрез реални измервания и симулации на параметрите на цифрови и аналогови елементи и системи. Кабинетът е предназначен и за подготовка на специалисти в областта на електрониката, информатиката и морската индустрия. Осигурява също обучението на докторанти чрез специализирани изследвания в областите на цифровата и аналоговата техника.

Кабинет 2430 – „Корабни ХЛС“, е оборудван с образци на военни и граждански сонари (МГ-329, Риботърсеща апаратура) и тренажори за оператори на хидроакустични станции („Атох“ и „Итох“). Кабинетът е предназначен за обучение на специалисти за експлоатация на военни и граждански сонарни системи за подводно наблюдение.

Хидроакустичната лаборатория е оборудвана с хидроакустичен басейн и измервателна апаратура, включваща: калибрирани хидрофони, измервателен усилвател и усилвател на мощност на фирмата B&K, и PXI конзола с цифров генератор, дигитайзер и интерфейс за управление на двигателите на два моста на фирмата National Instruments. Лабораторията е предназначена за извършване на специализирани измервания на параметрите на хидроакустичното поле, хидроакустични сигнали и устройства. Осигурява практическите занятия на студентите и специализирани изследвания на докторантите.