Проекти – електроника 2017-10-06T12:30:20+00:00

Преподаватели от катедра „Електроника“ работят по следните научни проекти: