Кратка история – Електроника 2016-04-24T18:25:19+00:00

Катедра „Електроника“ е създадена през 2002 г., след обединение на катедрите „Морски свръзки“ и „Радиолокация“.

Първият ръководител на Катедрата е доц. д-р Чавдар Александров (2002 – 2003). След него я оглавяват: к-н I р. доц. д-р Николай Колев (2004 – 2007), доц. д-р Георги Иванов (2008 – 2012). От 2013 г. тя се ръководи от доц. д-р Гроздю Грозев.

Преподаватели в Катедрата са: к-н I р. доц. д-р Николай Великов, к-н I р. доц. д-р Николай Колев, к-н II р. доц. д-р Мирослав Цветков, к-н II р. д-р Желязко Николов, доц. д-р Цвятко Цанев, доц. д-р Чавдар Александров, к-н лейт. ас. Йордан Сивков, гл. ас. д-р Илиян Илиев, ас. д-р Георги Димитров, ас. Костадин Костадинов. Хонорувани преподаватели са: доц. д-р Анчо Драганов, доц. д-р Пламен Атанасов, доц. д-р Георги Иванов. Лаборант е Елена Атанасова. В Катедрата се обучават докторанти в задочна форма на обучение. Утвърдени преподаватели от сродни катедри в България и чужбина оказват съдействие при съставянето и реализацията на учебните планове.