Теми за дипломна работа 2018-06-25T14:41:34+00:00
Теми
1. Анализ на съвременното състояние на  информационните системи в медицината
2. Проектиране на HA клъстер за предоставяне на услуги
3. Изследване на сигурността на протоколите за изграждане на VPN с Mikrotik RouterOS (Танер)
4. Проектиране на Oracle релационна БД „Студент“
5.
6.
Теми
1. Автоматизирана система за отдалечен достъп до комуникационно оборудване
2. Проектиране на БД за учебните занятия по специалности
3. Проектиране на БД за участие на студентите в олимпиади и в научни форуми
4. Приложение на Bootstrap в Web дизайна
5. Информационни технологии в предаване на медицинска информация
6. Изследване възможностите на компютърните архитектури за хардуерна поддръжка на системи за виртуализация, използвани в учебния процес на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“
7. Проект за обновяване на комуникационен център във „ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“
8. Електронна система за контрол на достъпа до лекционни зали
9. Възможности за верификация с електронен подпис в система за студентско състояние
10. Интернет приложение за управление на електронна система за контрол на достъпа до лекционни зали
11. Методи за защита от злонамерени атаки на интернет приложение
12. Проектиране (и изграждане) на компютърна мрежа за нуждите на малка и/или средна компания
13. Изграждане на модел на екстранет с централизирано управление на достъпа
до мрежовите ресурси, с помощта на GNS3
14. Разработка на мобилно приложение за учебно разписание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
15. Разработка на платформа към alumni сайт  на  ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“