Дисциплини на ОУВФТН 2018-08-30T07:31:20+00:00

 Дисциплини, преподавани в
катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“:

11001 Тактика на ВМС
11002 Торпедно оръжие
11003 Противоподводно оръжие
11004 Минно и противоминно оръжие
11005 Ракетно оръжие
11006 Корабна артилерия
11007 Военна история
11008 Информационни системи за управление на корабите и оръжията
11009 Бойни средства на ВМС
11010 ЯХБЗ и екология
11011 Организация на корабната служба, техническа безопасност и логистика
11012 География на морския транспорт
11013 Огневи системи и теория на стрелбата
11014 Основи на правото и нормативната уредба на ВС
11015 Военнополитически организации и военнограждански отношения
11016 Оръжейна и огнева подготовка
11017 Организация и използване на тактическите подразделения от СВ и ВВС
11018 Организация на използване на тактическите подразделения от ВМС, СВ и ВВС
11019 История на корабоплаването
11020 Военна стандартизация и разузнаване
11021 Основи на националната сигурност
11022 Конструиране на морски оръжейни системи
11023 Организация на ремонта, поддържането и материалния отчет на морските оръжейни системи
11026 Военноморски протокол
11027 Управление на тактически подразделения от ВМС
11100 Ракетноартилерийско оръжие
11101 Минноторпедно оръжие
11102 История на военните конфликти
11103 Организация на експлоатацията и поддържане на морските оръжия
11601 Обща тактика