Състав ОУТП 2018-03-21T20:20:39+00:00

Началник на Катедрата
К-н I р.  доц. д-р Асен Николов Кожухаров

Състав на Катедрата

Академична длъжност, научна степен,
име, фамилия
За контакти
1.
К-н I р. доц. д-р Недко Иванов Димитровbadge_sm 052 552261
2.
К-н I р. доц. д-р Асен Николов Кожухаровbadge_smORCID iD iconpublons  052 552 229
3.
К-н I р. о.р. професор доктор на науките Кирил Николов Колев badge_sm    052 552261
4.
К-н I р. о.р. доц. д-р Янчо Маринов Бакалов 052 552222
5.
6.
К-н ІІ р. гл. ас. д-р Валентин Симеонов Василев badge_sm
7.
К-н II р. о.р. гл. ас. д-р Никола Людмилов Стоянов badge_sm  052 552288
Хонорувани преподаватели
1.
Доц. д-р Недко Хенрих Попов
2.
Полк. о.р. ас. Георги Кирилов Пенев
3.
К-н ІІІ р. ас. Петър Росенов Климов
4.
К-н ас. Димитър Иванов Вълчев  052 552 890
5.
капитан ас. Христо Георгиев Георгиевbadge_smORCID iD icon
6.
Инструктор м-н Петър Димитров Роев