Дисциплини Корабоводене 2017-04-14T13:47:11+00:00
12045 Навигационно осигуряване на бойните действия
12046 Основи на навигацията
12047 Навигационни определяния
12048 Навигация в особени обстоятелства
12049 Основи на навигацията и навигационни прибори (Ф)
12050 Навигация
12051 Технически средства за корабоводене
12052 Геодезия, картография и лоция
12053 Метеорология и океанография
12054 Геодезия, картография и обща лоция
12055 Метеорология и хидрография на ЕВВП
12056 Астронавигация
12057 Търсене и спасяване на море
12058 Геодезия
12059 Хидрография и лоция
12062 Хидрология и морфология на ЕВВП
12063 Частна лоция на река Дунав
12066 Основи на корабоводенето
12067 Теория на навигацията
12068 Маневриране и радиолокационна прокладка
12069 Работа в екип на мостика
12070 ТСК-I част – Електронавигационни прибори
12071 ТСК-II част – Интегрирани навигационни системи
12072 Основи на навигацията и ТСК на река
12074 Управление на екипа и ресурсите на мостика