Дисциплини Корабоводене 2018-06-25T14:43:05+00:00
12045 Навигационно осигуряване на бойните действия
12046 Основи на навигацията
12047 Навигационни определяния
12048 Навигация в особени обстоятелства
12049 Основи на навигацията и навигационни прибори (Ф)
12050 Навигация
12051 Технически средства за корабоводене
12052 Геодезия, картография и лоция
12053 Метеорология и океанография
12054 Геодезия, картография и обща лоция
12055 Метеорология и хидрография на ЕВВП
12056 Астронавигация
12057 Търсене и спасяване на море
12058 Геодезия
12059 Хидрография и лоция
12060 Използване на радиолокационна станция и автоматизирана радиолокационна система за предпазване от сблъскване за осигуряване безопасност на корабоплаването
12062 Хидрология и морфология на ЕВВП
12063 Частна лоция на река Дунав
12066 Основи на корабоводенето
12067 Теория на навигацията
12068 Маневриране и радиолокационна прокладка
12069 Работа в екип на мостика
12070 Електронавигационни прибори
12071 Радионавигационни средства
12072 Основи на навигацията и ТСК на река
12074 Управление на екипа и ресурсите на мостика
12075 Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS)
12076 Познания по опазване на околната среда
12111 Математически основи на корабоводенето
12112 Математическa обработка на навигационната информация