Теми за дипломни работи 2018-06-25T14:41:35+00:00

 ТЕМИ  ЗА  ДИПЛОМНИ  РАБОТИ 

СЪС СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КОРАБОВОДЕНЕ“, ОКС „МАГИСТЪР“, ВИПУСК 2018 г.

Тема
1. Оценка на ефективността на използване на визуалните способи за контрол на позиционирането на кораба при използването на съвременните радионавигационни средства
2. Социална и психо-физиологическа природа на грешките в корабоплаването
3. Модели за вземане на решение от капитана за управление на кораба и екипажа – психофизиологическа характеристика
4. Цифрова карта на звездното небе
5. Изследване на комуникационния радиотрафик на м/к „Карвуна”
6. Идеен проект за осигуряване на пристанище Варна с котвени места, девиационен полигон и мерна линия
7. Изследване на възможностите на микроелектромеханичен сензорен модул за инерциална навигация
8. Системи за оценка на мореходността на кораба и начин за интегрирането им в единен INS
9. Изследване на нормативната уредба за команден навигационен състав в различни морски администрации и компании и развитието и във времето
10. Сравнителен анализ на влиянието на потребителския интерфейс при използването на съвременните корабни навигационни системи при реализиране на оперативните им възможности
11. Структурна схема и алгоритми на системата за предварителна оценка на опасността от замърсяване на морската вода и крайбрежието
12. Системи за динамично позициониране. Възможности на системите за осигуряване на офшорната дейност
13. Оценка на точността на изпълнение на маневри за безопасно разминаване при намалена видимост
14. Оценка на възможностите на използване на сателитните компаси за осигуряване на морската навигация на корабите
15. Когнитивни аспекти на безопасността в корабоплаването – ноетиката и интуитивното познание в морската дейност
16. Контролиране на аварийните ситуации на борда на петролен танкер
17. Алгоритми и програмно осигуряване на автоматизирана система за определяне на ефемеридите на небесните светила
18. Системи за динамично позициониране. Възможности на системите за осигуряване на офшорната дейност