Курсове ПСК 2017-01-30T20:59:47+00:00

В ПСК се провеждат курсове за длъжностна квалификация и за военни звания на старшини от ВМС. Учебно-плановата документация за курсовете е разработена съгласно изискванията на Наредба № Н-19/25.05.2010 година на министъра на отбраната. Всички курсове се обявяват в Регистъра за курсовете. Курсовете, провеждани в ПСК, са:

– Флагмански старшини от ВМС;
– Старшини на бойни части;
– Командири на взводове и приравнени;
– Заместник-командир на взвод;
– Логистик на рота;
– За придобиване на старшинско звание;
– За придобиване на военно звание „Старшина I степен/Сержант“;
– За придобиване на военно звание „Главен старшина/Старши сержант“;
– За придобиване на военно звание „Мичман/Старшина“;
– Офицерски кандидат на командно-техническа длъжност от ВМС.

След успешно завършване на обучението специализантите получават удостоверение за допълнително обучение и специализация.