Home/2022, Конференции, Новини, проекти, семинар/Семинар за иновативни морски системи във ВВМУ

Семинар за иновативни морски системи във ВВМУ

Семинар в областта на морските информационни системи се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Форумът е по проект за интегрирана иновативна система за наблюдение на моторни лодки и малки кораби – I2VMS. В него участва фирма „Скортел“ – един от най-големите доставчици на морски телекомуникационни технологии. Семинарът е с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

По време на форума бяха разгледани теми, свързани със системи, които са в експлоатация, и такива, които предстои да се развиват. Сред тях са: Системата за наблюдение и управление на корабния трафик в българското крайбрежие на Черно море; Системата за проследяване на корабния трафик в българския участък на река Дунав, на която предстои модернизация; очакваното интегрирано морско наблюдение и др.

Бяха очертани перспективи за сътрудничеството на Морско училище със „Скортел“ във връзка с учебната база на ВВМУ; в областта на морските комуникации и навигацията; съвместни изследвания; изграждане на експериментална лаборатория за изследване на деформациите в транспортни обекти и съоръжения и създаване на прототипи на бордови системи.

About the Author: