Home/2022, Важно, Новини, Посещения, работна среща/Морско училище и Командването за киберотбрана започват съвместни дейности

Морско училище и Командването за киберотбрана започват съвместни дейности

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (ККИПКО) сключиха меморандум за сътрудничество. Документът бе подписан след работна среща на началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, и командира на ККИПКО – бригаден генерал Васил Събински, която се проведе на 9 юни 2022 г.

На срещата, която се проведе в Центъра за кибероперации на Морско училище, присъства и Майкъл МакМълан – съветник по киберсигурност към Министерството на отбраната. Част от срещата бе наблюдение на изпити на курсанти от специализация „Кибероперации“, които разиграваха практически казуси по кибератаки и отбрани. Те изпълняваха задачи, поставени от командния център пред очите на началника на флотската Алма матер и командира на ККИПКО.

По-късно бе подписан и меморандумът, който има за цел създаване на условия за взаимодействие и сътрудничество в процеса на развитие и усъвършенстване на мерките за мрежова и информационна сигурност, произхождащите от тях политики за сигурност, както и повишаване на квалификацията на специалистите по киберотбрана в Министерството на отбраната и Българската армия.

В документа е заложено, че двете институции ще обединят усилията и действията си за постигане на високо ниво на сътрудничество в процеса на изграждане на високоинтелигентни, иновативни и квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии, киберсигурността и киберотбраната. Целта е създаване на организация на взаимодействие, обмяна на идеи и опит в процеса на изграждане, развитие и внедряване на нови технологии в информационната инфраструктура, преглед и обсъждане на приетите мерки за мрежова и информационна сигурност и др.

About the Author: