Home/2022, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 01.06.2022 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева.

С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за:

 • мандатната програма на ръководството и стратегията за развитие на учебното заведение;
 • текущите проекти, изпълняващи се в учебното заведение.

Бяха обсъдени и утвърдени дата и тема за провеждане на втората надзорна визита на системата за управление.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

 • стартиране на езиково обучение и тестване на морски кадри по системата MARLINS;
 • стартиране акредитацията на дистанционно обучение;
 • стартиране на електронна система за студентско състояние „StudentFile“;
 • извършване на ремонт на ник „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • въвеждане в експлоатация на нова ветроходна яхта;
 • получени награди в различни категории от община Варна;
 • участие в конкурс Студент на година – трима наградени;
 • домакини на 16 Генерална асамблея EDDINNA – речни пътища;
 • призови места от олимпиада по математика;
 • ремонтирана спортна зала.
By | 2022-08-08T08:27:57+00:00 юни 6th, 2022|2022, СУК|0 Comments

About the Author: