Национални поетични празници „Вапцарови дни“

Home/2022, Важно, Новини/Национални поетични празници „Вапцарови дни“

Национални поетични празници „Вапцарови дни“

От 3 до 7 декември 2022 год. в гр. Варна за осми пореден път ще се проведат Националните поетични празници “Вапцарови дни”. Инициативната група, организираща празниците с подкрепата на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организират в рамките на “Вапцарови дни 2022” Четвърти национален литературен конкурс, посветен на Н. Й. Вапцаров и Осми национален рецитаторски конкурс по творби на Н. Й. Вапцаров за любители.

С Т А Т У Т

на Четвъртия национален литературен конкурс, посветен на Н. Й. Вапцаров

Творби за литературния конкурс се приемат до 12 ноември 2022 г. (събота) на посочения по-долу адрес.

Обявяването на наградите на класиралите се на първите три места в конкурса ще бъде на официалните сайтове на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 8 декември 2022 г.

Условия за участие:

 1. В конкурса се допускат за участие автори на стихотворение или есе без ограничения във възрастта.
 2. За участие в конкурса се приемат до две произведения в една от формите на литературното изкуство – есе (до две страници във формат „Times New Roman“, 12) или стихотворение, които не са публикувани в книга, на страниците на периодични издания или в социалните мрежи в интернет.
 3. Конкурсът е анонимен. Произведенията се представят напечатани и неподписани по три екземпляра в непрозрачен плик. В същия плик се поставя по-малък запечатан плик с един екземпляр от произведението, подписано, с кратки биографични данни на автора, електронен адрес и/или телефон за контакт. Малките пликове ще бъдат отворени след определяне на класацията от журито.
 4. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:

Голяма награда – 550 лв. и плакет от кмета на Община Варна

І награда – 400 лв.

ІІ награда – 300 лв.

ІІІ награда – 200 лв.

 1. Участниците в литературния конкурс дават съгласие за публикуване на произведенията си.
 2. Представените произведения не се рецензират и не се връщат.
 3. Произведенията се изпращат на адрес:

гр. Варна – 9002

Български пощи – Клон 2

ул. Иван Аксаков 7А

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за конкурса „Вапцарови дни“

 1. Справки на тел.: 0882548682 – Георги Лолов
 2. Разноските по изпращането на произведенията са за сметка на участниците.

С Т А Т У Т

на Осми национален конкурс-рецитал по творби на       Н. Й. Вапцаров за любители

Конкурсът ще се проведе на 3 декември (събота) 2022 г. от 09:00 часа в зала „Пленарна” на община Варна.

Галаконцертът на класиралите се на първите три места във всяка възрастова група, обявяването и връчването на наградите ще се проведе на 4 декември 2022 г. (неделя), от 13.00 часа в зала „Пленарна” на община Варна.

Условия за участие:

 1. 1. В конкурса се допускат за участие непрофесионални изпълнители на художествено слово по творби на Вапцаров (поезия или проза) с времетраене на изпълненията до 5 мин., които ще бъдат разпределени в следните възрастови групи:
 • до 11 год.
 • 11-15 год.
 • 16-24 год.
 • над 25 год.
 1. 2. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:

Голяма награда – 450 лв. и плакет от Началника на ВВМУ

Във всяка възрастова група:

І награда – 350 лв.

ІІ награда – 250 лв.

ІІІ награда – 150 лв.

Ще бъдат раздадени и много поощрителни награди.

 1. Заявки за участие в конкурса се приемат до 25 ноември 2022 г. на следния електронен адрес: vaptsarovi-dni-2022@naval-acad.bg

В заявката да бъдат приложени:

 • Трите имена на участника
 • Възраст
 • Заглавие на произведението
 • Времетраене на изпълнението
 1. Справки на тел.: 0882548682 – Георги Лолов
 2. Разноските по пребиваването по време на конкурса са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

В случай на засилване на мерките по повод на епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, конкурсът ще се проведе във виртуална среда. Крайното решение за начина на провеждане на конкурса ще бъде обявен на    10 ноември 2022 г.

Условия за участие при провеждане на конкурса във виртуална среда:

Желаещите да участват в конкурса следва да подготвят и изпратят в срок до 20 ноември 2022 г. (неделя) видеоклип със своето изпълнение на избрано от тях произведение на посочения по-долу адрес.

Обявяването на наградите на класиралите се на първите три места във всяка възрастова група на конкурса ще бъде на официалните сайтове на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 8 декември 2022 г.

Условия за участие:

 1. 1. В конкурса се допускат за участие непрофесионални изпълнители на художествено слово по творби на Вапцаров (поезия или проза) с времетраене на изпълненията до 5 мин., които ще бъдат разпределени в следните възрастови групи:
 • до 11 год.
 • 11-15 год.
 • 16-24 год.
 • над 25 год.
 1. 2. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:

Голяма награда – 450 лв. и плакет от Началника на ВВМУ

Във всяка възрастова група:

І награда – 350 лв.

ІІ награда – 250 лв.

ІІІ награда – 150 лв.

Ще бъдат раздадени и много поощрителни награди.

 1. Заявки за участие в конкурса и видеоклипове се приемат до 20 ноември 2022 г. на следния електронен адрес: vaptsarovidni2022@naval-acad.bg

В заявката да бъдат приложени:

 • Трите имена на участника и възраст
 • Заглавие на произведението
 • Времетраене на изпълнението
 • Видеоклип със запис на изпълнението
 • Телефон за контакт
 1. Справки на тел.: 0882548682 – Георги Лолов
By | 2022-10-05T09:38:57+00:00 октомври 5th, 2022|2022, Важно, Новини|0 Comments

About the Author: