Home/2022, Морско образование, Новини, Посещения/Морско училище премина пореден успешен одит от японското Министерство на транспорта

Морско училище премина пореден успешен одит от японското Министерство на транспорта

Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония извърши одит на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.  Повод за проверката е ресертифициране от транспортното министерство на Страната на изгряващото слънце. Възпитаниците на флотската Алма матер нямат нужда от допълнителни сертификати или изпити, за да плават на кораби под японски флаг. Първият сертификат за признаване на морското образование, придобито извън пределите на Япония, бе издаден на Морско училище през 2015 г.

Групата японски специалисти от министерството, които пристигнаха за одита, инспектираха учебно-материалната база в двата факултета на Училището – „Навигационен“ и „Инженерен“. Те се запознаха с учебния процес и цялата документация, съпътстваща учебните планове и програми, хорариумите, преподавателите и др.

След края на еднодневното посещение, представителите на японското ведомство дадоха отлична оценка на подготовката, нивото на преподаване, обучение и материално-техническата база. Въз основа на проверката и резултатите от нея, специалистите от Министерството на транспорта на Япония ще изготвят доклад, който ще аргументира издаването на сертификат на Морско училище за следващите 5 години.

 

About the Author: