Home/2022, международни проекти, Новини, Посещения/Курсанти и студенти от четири държави обменят опит в Морско училище по проекта MARS-NET

Курсанти и студенти от четири държави обменят опит в Морско училище по проекта MARS-NET

Oбучение на студенти и курсанти от Румъния, Литва, Полша и Турция по проекта MARS-NET на програма „Еразъм+“ започна във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. То се провежда в периода от 24 до 28 oктомври 2022 г. Проектът „Морски симулатори и мрежи от учебни съоръжения, свързани с обмен на добри практики при дигитално обучение“, има за цел да изгради електронна образователна платформа, след анализ и обобщение на опита при преподаване с тренажори.

В онлайн платформата ще бъдат на разположение видеопрезентации и материали, свързани с обучението на морски кадри. Проектът MARS-NET трябва да изгради ефективна образователна мрежа сред партньорите от Европейския съюз, с цел да се постигне регионална стабилност на обучението и споделено ноухау, в случая между регионите на Черно и Балтийско море.

Темата на курса, в който се включиха 25 курсанти и студенти, бе „Тренировъчни сесии във виртуална среда за екипна работа при управление на кораб от палубни кадети и вахтени офицери“.

Обучаемите са от Литовската морска академия – Lietuvos aukśtoji jüreivystes – LAJM, от Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, Румъния, Akademia Marynarki Wojennej (Полша), T. C. Piri Reis Üniversitesi (Турция) и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Координатор на проекта от ВВМУ е доц. д-р Георги Димитров. Като инструктори и преподаватели вземат участие: капитан Дилян Димитранов, к.д.п. Николай Созонов, проф. д-р Чавдар Александров и ас. д-р Августин Христов. На обучаемите в детайли бе разяснена последователността при работа с тренажорите при провеждането на упражнения.

През първите два дни бяха обсъдени и упражнявани ситуации по време на преминаване през Гибралтар, Ламанш, протока Дувър и река Мисисипи. Впоследствие се проведоха комбинирани упражнения със Системата за управление на корабния трафик. Провежда се също обучение, свързано с правилата и процедурите при провеждане на комуникации в ситуации на бедствие, спешност и навигационна опасност, според изискванията на Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море – SOLAS. Проведените мероприятия целят споделяне на опита на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ при подготовката на морски кадри. С обучаемите се дискутират и предимствата на работата със симулационните съоръжения, като това ще помогне за възприемане на иновативни практики в съвременните начини за преподаване. Обучението ще завърши със сертифициране на участниците.

 

About the Author: