Home/2022, Курсанти, Новини/Курсанти и студенти започнаха практически уроци по управление на дрон

Курсанти и студенти започнаха практически уроци по управление на дрон

Курсантите първокурсници и студентите от специалност „Мехатроника“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ започнаха практически занятия по управление на безпилотни въздухоплавателни средства. Дисциплините „Управление на безпилотни летателни апарати“ – за студенти, и „Дистанционно управляеми системи“ – за курсанти, представляват иновативна образователна инициатива, водеща до ограмотяване на обучаемите в контекста на използване на безпилотните летателни системи и изграждане на адекватна култура на безопасна експлоатация, което да подпомогне по ефективен начин хармоничното внедряване и развитие на технологията във всички нейни настоящи и бъдещи общественополезни приложения.

Основна цел на курса е изграждането на съвременни знания и умения за креативна и продуктивна работа с модерни високотехнологични, дистанционно управляеми технически средства. Това от своя страна дава стабилна основа за по-нататъшното професионално развитие на обучаемите в контекста на интелигентните безпилотни системи, автоматизацията и роботизацията.

By | 2022-11-17T07:25:56+00:00 ноември 15th, 2022|2022, Курсанти, Новини|0 Comments

About the Author: